Deobfuscation JavaScript code - how to start?

The easiest way to obfuscate code is to remove white-spaces that are not necessary and to shorten the names of variables and functions. A couple of years ago a made this simple tool to parse such obfuscated JavaScript code.

An example how the code can look after obfuscation and before passing it to a more readable form is presented below.

(function(){var s=true,t=false,aa=window,u=undefined,v=Math,ba="push",fa="slice",ga="cookie",y="charAt",z="indexOf",A="gaGlobal",ha="getTime",ja="toString",B="window",D="length",E="document",F="split",G="location",ka="href",H="substring",I="join",L="toLowerCase";var la="_gat",ma="_gaq",na="4.8.6",oa="_gaUserPrefs",pa="ioo",M="&",N="=",O="__utma=",qa="__utmb=",ra="__utmc=",sa="__utmk=",ta="__utmv=",ua="__utmz=",va="__utmx=",wa="GASO=";var xa=function(){var j=this,h=[],k="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_";j.uc=function(m){h[m]=s};j.Nb=function()

[...]

After parsing it to more friendly form, we can spot functions, variables, loops and other things. Although the code still is far from being beautiful, it looks much better.

(function()
{
 var s = true,t = false,aa = window,u = undefined,v = Math,ba = "push",fa = "slice",ga = "cookie",y = "charAt",z = "indexOf",A = "gaGlobal",ha = "getTime",ja = "toString",B = "window",D = "length",E = "document",F = "split",G = "location",ka = "href",H = "substring",I = "join",L = "toLowerCase";
 var la = "_gat",ma = "_gaq",na = "4.8.6",oa = "_gaUserPrefs",pa = "ioo",M = "&",N = " = ",O = "__utma = ",qa = "__utmb = ",ra = "__utmc = ",sa = "__utmk = ",ta = "__utmv = ",ua = "__utmz = ",va = "__utmx = ",wa = "GASO = ";
 var xa = function()
 {
 var j = this,h = [],k = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_";
 j.uc = function(m)
 {
  h[m] = s
  }
 ;
 j.Nb = function()
 {
  for(var m = [],i = 0;
  i<h[D];
  i++)if(h[i])m[v.floor(i/6)]^ = 1<<i%6;
  for(i = 0;
  i<m[D];
  i++)m[i] = k[y](m[i]||0);
  return m[I]("")
  }
 
 }
 ,ya = new xa;
 function Q(j)
 {
 ya.uc(j)
 }
 ;
    [...] 

USB powered thermometer with an interesting data display

Almost each person interested in building electronic devices has built at least one thermometer and power supply in his life. I'm not different, to add to this, today I will present one of my thermometers.

Original concept was different, I wanted to use it as a weather station, wake up, go to my balcony, smoke a cigarette and check what on this device what is the temperature, humidity and air pressure. At the end I decided to build a small thermometer (in future with all mentioned features), that I could plug to my computer and check conditions in my home.

What is nice here is that the data is displayed original way, there are two rows of nine LEDs, if on the upper row second diode is on, and on the bottom row fifth diode is on, then the value presented by the device is 2*10 + 5 = 25. It can sounds complicated at first, but in practice it's fast and intuitive. Below is an example, value presented on the display is 25:

Popularne pytania z rozmów wstępnych dla programisty C/C++

W tym wpisie podzielę się zbiorem pytań, które często powtarzają się na różnych rozmowach wstępnych na stanowisko programisty C/C++. Są to pytania techniczne - nie opisałem tu żadnych pytań miękkich (HR'owych). Spotkałem się z nimi sam (już prawie 10 lat pracy, jak ten czas leci..), a niektóre zadawałem osobiście, gdy byłem po drugiej stronie stołu. Mam nadzieję, że taka lista okaże się pomocna podczas przygotowań do rozmowy.

Na początek pytania związane stricte z C/C++. Kolejność losowa.

 • Czym jest język obiektowy? Czy C++ jest językiem obiektowym (odpowiedź na to, czy jest może się różnić w zależności od tego, jak definiujemy język obiektowy)?
 • Napisz program, który jest poprawny składniowo w C, a nie jest w C++.
 • Czym są słowa kluczowe (w kontekście zmiennej, w kontekście metody) static i const? Co oznacza słowo kluczowe volatile?
 • Czym różni się alokacja pamięci na stosie od alokacji pamięci na stercie? Jak zmienną na oba sposoby? Kiedy stosować jedno, a kiedy drugie?
 • Czym jest smart pointer? Kiedy go stosować? Jakie są rodzaje?